Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är något du får om du slarvar med din ekonomi. Den intygar att du på något sätt misskött din ekonomi tidigare och gör dig därmed mycket mindre kreditvärdig.

Vanliga konsekvenser som en betalningsanmärkning för med sig är svårigheter att låna, få lägenhet, telefonabonnemang eller till och med arbete.

Det är mycket vanligt idag att en person har en betalningsanmärkning, man beräknar att cirka tio procent av befolkningen har en eller flera betalningsanmärkningar. Detta kan vara av betydelse när man ansöker om ett lån, men också om man vill hyra lägenhet eller söker jobb.

Egentligen är betalningsanmärkningar en notering hos kreditupplysningsföretag om att man inte betalt sina skulder. När man ansöker om ett lån, vill hyra bostad eller ibland också när man söker arbete, görs en kreditkontroll. Då framkommer det från registret att man har en betalningsanmärkning och det kan bli svårare att bli godkänd.

Hur får man en betalningsanmärkning?

Många tror att det är kronofogden som ger betalningsanmärkning, men så är faktiskt inte fallet. När man inte betalar en räkning, eller skuld, får man för det mesta en eller flera påminnelser. Om man ändå inte betalar går fallet ofta vidare till inkasso.

Ett inkassoföretag tar över skulder från olika företag och privatpersoner, och försöker sedan driva in pengarna själva. Man kan fortfarande undvika betalningsanmärkning om man betalar i detta skede. Statliga myndigheter hoppar ofta över det här steget.

Nästa stopp är kronofogden. Här avgörs vem som har rätt. Men även här försöker de först ge en chans till att betala. Om kronofogden sedan beslutar att man måste betala pengarna, får man en skriftlig underrätttelse. Detta registreras naturligtvis, som allt annat som är av vikt i en persons liv. En notat görs hos kreditupplysningsföretagen. Man har nu fått en betalningsanmärkning.

Om man har en tvist om betalning är det mycket viktigt att man överklagar alla påminnelser och kravbrev. Det är inte ett problem som försvinner om man ignorerar det. Istället anses man hålla med om beslutet om man inte säger något. Det bästa är att skriftligen förklara varför man inte anser att man ska betala, innan man får en betalningsanmärkning.

Hela vägen upp till kronofogden kan man överklaga. Naturligtvis måste man ha en bra orsak, det räcker inte med att man inte hade kontanter just den veckan. Man har också många möjligheter att betala, om man verkligen är skyldig. Även om ränte- och inkassokostnader bruka tillkomma, är det bättre än att få en betalningsanmärkning.

Såvida man inte har en mycket bra anledning för att inte betala en räkning, och följer upp de påminnelser och kravbrev man får, är det bäst att betala i tid. Det är onödigt att få betalningsanmärkningar. Man kan be vänner ta hand om posten när man är bortrest under längre perioder, och betala eventuella räkningar. Det är också möjligt att betala en firma för att ta hand om det ekonomiska. Om man trots allt skulle glömma betala, och får påminnelse, ska man betala in så fort som möjligt.

En betalningsanmärkning står kvar i registret i minst tre år, även om man betalt skulden. När man ansöker om kreditkort eller lån, görs det alltid en kreditvärdering. Även om vissa banker inte har något emot att ge kredit till en person med betalningsanmärkningar, är det ofta dyrare. Det bästa är att undvika från början att få betalningsanmärkning.